Mensenhandelbeleid: een levend document. Over het inrichten van een aanpak van mensenhandel in gemeente 's-Hertogenbosch

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-10-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mensenhandel, ook wel “moderne slavernij” genoemd, is de snelst groeiende vorm van georganiseerde misdaad en de grootste bron van inkomsten voor criminelen in Europa. Nationaal en internationaal staat het thema steeds hoger op de agenda. Ook gemeenten moeten in 2022 een aanpak van mensenhandel vormgegeven hebben. Mensenhandel is voor Nederlandse gemeenten echter een relatief nieuw thema waardoor het formuleren en in gang zetten van een aanpak een ingewikkelde opgave blijkt. Zo ook voor Gemeente 's-Hertogenbosch. Door middel van literatuurstudie naar de aanpak van mensenhandel en casestudies naar de aanpakken van Amsterdam, Tilburg, Breda en Drenthe, is voor Gemeente ’s-Hertogenbosch een lokale aanpak van mensenhandel geschetst. De aanpak bestaat uit vier elementen: 1) netwerksamenwerking 2) preventie en signalering 3) hulp, zorg en opvang voor slachtoffers en 4) opsporen, vervolgen en aanpakken van daders. Bij elk element horen structuur- en procesvoorwaarden alsook manieren voor gemeenten om op die voorwaarden te sturen. De in totaal 15 voorwaarden en de invulling en sturing daarvan die uit dit onderzoek voortkomen, dragen bij aan de vormgeving van een lokale aanpak van mensenhandel. De bevindingen uit de Nederlandse praktijk bieden een aanvulling op bestaande kennis uit de wetenschappelijke literatuur.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen