Het effect van het gebruik van T- of V-pronomina in reclameteksten voor hedonistische en utilitaire diensten op de attitudes van Nederlandse consumenten.

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2023-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Onderzoek naar het effect van het gebruik van T- of V-pronomina in reclameteksten voor hedonistische en utilitaire diensten op de attitudes van Nederlandse consumenten. Consumentattitudes bestonden hierbij uit Attitude ten opzichte van de dienst, Attitude ten opzichte van de advertentie en aankoopintentie. Participanten werden verdeeld in een van de condities u of jij en lazen advertenties van hedonistische en utilitaire diensten met die aanspreekvorm en gaven op een 100-puntsschaal hun consumentattitudes aan. Door middel van een tweeweg mixed design variantieanalyse zijn de resultaten geanalyseerd. De resultaten lieten geen effect zien van aanspreekvorm op consumentattitudes. Het type dienst had wel een effect op de attitude ten opzichte van de advertentie en de aankoopintentie. Ze hadden een hogere aankoopintentie voor utilitaire diensten dan voor hedonistische diensten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren