De ijzeren dame en haar harnas. Gender, politiek en performativiteit in de kleding van Margaret Thatcher.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze masterscriptie wordt de beeldvorming rondom Margaret Thatcher onder de loep genomen. Het uitgangspunt wordt gevormd door de reactie van de Britse media op haar zogenoemde performance, haar optreden in het politieke veld. In dit onderzoek zal een antwoord gevormd worden op de kwestie van de betekenis van de politieke performance van Margaret Thatcher, zoals toegeschreven door Britse media tijdens haar regeerperiode (1979-1990). De specifieke media die aan bod komen zijn de zogenoemde Britse broadsheets’, ofwel ‘quality papers’. De concepten gender, performativiteit en politieke macht zullen aan elkaar verbonden worden binnen dit kader. Zowel de boodschap achter en de receptie van de kleding van Thatcher bieden voor deze theorieën een raakvlak.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren