Het framen van de zelfrijdende auto door diverse media De zelfrijdende auto in 2014 en in 2018: een verandering over tijd.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De zelfrijdende auto is een innovatie die zich snel ontwikkeld. Vanaf 2014 heeft de minister van Verkeer aangegeven een grote rol te willen spelen bij deze innovatie en deze te stimuleren en rond 2021 wordt er al een hoog aantal aan volledige geautomatiseerde auto’s op de wegen verwacht. Diverse mediakanalen schrijven over de zelfrijdende auto en nemen diverse standpunten in wanneer ze voor-en nadelen aan het licht brengen. Ook kwaliteitskranten en vakbladen framen de zelfrijdende auto verschillend in hun artikelen. Dit kan mede komen doordat ze schrijven voor andere doelgroepen en eventueel een ander doel willen bereiken met hun artikelen. Dit onderzoek richt zich op de verschillen in tekstframes tussen artikelen uit kwaliteitskranten en vakbladen en op verschillen tussen 2014 en 2017/2018. Het onderzoek betreft een corpusanalyse. Het corpus bestaat uit 48 artikelen die gecodeerd zijn op aspectniveau, namelijk op stijlfiguren die een sentiment bevatten. Het sentiment van de stijlfiguren is een vorm van biased language en dient in dit onderzoek als het element waar het frame van een artikel op wordt gebaseerd. De gevormde frames kunnen eventueel van invloed zijn op de samenleving of weerspiegelen hoe de samenleving tegenover de zelfrijdende auto staat. De conclusie luidt dat gebaseerd op de gevonden resultaten de communicatie over de zelfrijdende auto waarschijnlijk niet vooruit loopt op de behoefte van de gemiddelde Nederlander, aangezien er geen verschil is in de manier van framen in kwaliteitskranten en vakbladen in 2014 en in 2017/2018. Dit betekent dat zowel de voor- als nadelen zijn belicht. Het zou nog steeds kunnen dat de technologie vooruit loopt op de behoefte van de samenleving, maar dat kan niet opgemaakt worden uit dit onderzoek. Vervolgonderzoek zou hiervoor de attitude van de samenleving kunnen meten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren