Optimaliseren van kwaliteit van de arbeid en organisatiestructuur in tijden van crisis

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-11-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Infrastructurele uitdagingen van de COVID-19 vaccinatieopdracht waren aanleiding om de tijdelijke crisisorganisatie van Huisartsenposten Oost-Brabant te onderzoeken. Inzicht hierin draagt bij aan de voorbereiding op mogelijke toekomstige crisissituaties. Middels de sociotechniek volgens De Sitter is een diagnostische gap-analyse uitgevoerd en retrospectief kwalitatief onderzoek gedaan naar de organisatiestructuur en de kwaliteit van arbeid tijdens de vaccinatieopdracht om aanbevelingen te kunnen doen aan de organisatie over hoe de ervaren kwaliteit van arbeid kan worden geoptimaliseerd. Resultaten wijzen richting voornamelijk hoge besturingsparameters die grote invloed hadden op de kwaliteit van arbeid. Dit werd veelal negatief ervaren. Positieve geluiden worden gerelateerd aan de context. Concluderend lijkt de overheersend hoge invulling van structuurparameters hoge taakeisen, complexe interactienetwerken, toegenomen verstoringskansen en gevoeligheid voor verstoringen en beperkte regelcapaciteit en beslissingsbevoegdheden te veroorzaken. Deze disbalans veroorzaakt niet-beheersbare stresscondities en lage kwaliteit van de arbeid. Respondenten zijn desondanks positief en relateren dit aan de coronapandemie en het bijzondere vaccin. Aanbevelingen richten zich op de mogelijkheid van een bestaande organisatie om een flexibele tijdelijke organisatiestructuur in te kunnen richten met een evenwichtige balans tussen taakeisen en regelvermogen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen