De keuze voor de stad of het dorp. Invloedrijke factoren die een rol spelen in de keuze van gezinnen voor de stad Breda of het dorp Etten-Leur

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt onderzoek gedaan naar invloedrijke factoren die een rol spelen in de keuze van gezinnen voor de stad of het dorp. In dit onderzoek is er voor gekozen voor een diepgaande casestudy. De stad Breda als stedelijk gebied en het dorp Etten-Leur als perifeer gebied. De hoofdvraag in dit onderzoek luidt als volgt: “Welke factoren spelen een rol in de keuze van gezinnen voor de stad of het dorp?” De hoofdvraag van dit onderzoek wordt beantwoord door middel van gestructureerde interviews met gezinnen in Etten-Leur en een literatuurstudie naar de factoren in Breda. De 4 aspecten van de push- en pullfactoren worden als raamwerk gebruikt om de verschillende vormen van push- en pullfactoren bij elk aspect te achterhalen in Breda en Etten-Leur. Geconcludeerd kan worden dat elk aspect verschillende push- en pullfactoren heeft, maar dat er geen duidelijke rangorde of hiërarchie is tussen de verschillende aspecten van de push- en pullfactoren. De wisselwerking tussen de verschillende push- en pullfactoren is vaak doorslaggevend. Het is niet eenduidig dat één push- of pullfactor doorslaggevend is in de keuze voor de stad of het dorp.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen