'Leven als man en vrouw'. Gender en seksualiteit in katholieke huwelijksadviesliteratuur in Nederland tussen ca. 1930 en 1960.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de gender- en seksualiteitsgeschiedenis is het dominante geschiedbeeld van Nederland tussen 1930 en 1960 dat van een sterk verpreutst land waar het rigide burgerlijk-christelijk gezinsideaal hoogtij vierde. Dit beeld is gevormd door sociaal-maatschappelijk georiënteerde studies en studies gericht op de politiek, de kerken en de vele vaak religieus geïnspireerde (zedelijkheids-)organisaties uit deze periode. Deze scriptie verdiept dit geschiedbeeld door de focus te verleggen op een meer alledaagse en intieme bronsoort: de katholieke huwelijksadviesliteratuur. Huwelijksadviesliteratuur gaf via concrete instructies aangaande huwelijkse seksualiteit vorm aan opvattingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid. Door een tekstuele analyse van deze adviesboekjes wordt het duidelijk dat het gezinsideaal niet beperkt bleef tot ideeën over de rationele huisvrouw en de mannelijke kostwinnaar. De dominante noties van mannelijke macht en agency en vrouwelijke dienstbaarheid en volgzaamheid werden tot in de slaapkamers van Nederlandse katholieken doorgevoerd en bepaalden aldaar hun seksueel referentiekader en daarmee hun beleving van seksualiteit.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren