De invloed van formelen instituties op samenwerking bij organische gebiedsontwikkeling in Seoul

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Steeds vaker zien we dat overheden kiezen voor organische gebiedsontwikkeling in plaats van integrale gebiedsontwikkeling. Organische gebiedsontwikkeling onderscheidt zich van integrale gebiedsontwikkeling door het kleinschalige karakter en het geleidelijkere verloop van de ontwikkeling waarbij de overheid een faciliterende rol aanneemt en zich relatief afzijdig houdt. Het ontwikkelen van een gebied op organische wijze leidt echter tot het probleem dat individuen enkel beslissingen nemen die hun eigen belangen vertegenwoordigen. Elinor Ostrom introduceerde hier een oplossing voor: zelforganisatie. Onder andere vertrouwen hebben in elkaar helpt bij het vergroten van de slagingskans van zelforganisatie. Sociale cohesie is dus belangrijk om organische gebiedsontwikkeling toe te kunnen passen. Aan de hand van een literatuurstudie en het uitvoeren van een survey in Seoul is onderzocht in hoeverre de aan- of afwezigheid van sociale cohesie van invloed is op de samenwerking bij organische gebiedsontwikkeling. Daarnaast is er gekeken hoe deze relatie beïnvloed wordt door formele instituties. Uit de uitgevoerde analyses bleek dat sociale cohesie van positieve invloed is op de mate van samenwerking. Des te groter de sociale cohesie, des te groter de mate van samenwerking. Daarnaast bleek dat politieke formele instituties een beperkte invloed hadden op de sociale cohesie en mate van samenwerking in de wijk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen