Het Nederlandse antiterrorismebeleid na 9/11 : Een aanslag op het veiligheidsgevoel van burgers?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-09-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De terroristische aanslagen op 11 september 2001 in de Verenigde Staten bleken op het gebied van veiligheid een mijlpaal in de geschiedenis. In de Verenigde Staten werden na de aanslagen harde veiligheidsmaatregelen getroffen in de zogenaamde war on terror. Ook in Nederland droeg 9/11 bij aan de totstandkoming van een antiterrorismewetgeving. Een specifieke wetgeving bestond er in Nederland tot dan toe niet. Terroristische aanslagen vielen in de periode voor 2001 onder de bestaande wetgeving. De aanslagen in de Verenigde Staten hebben gezorgd dat er een specifiek antiterrorismebeleid ontstond, met daarin verschillende maatregelen die moesten bijdragen aan de voorkoming van een terroristische aanslag. Terrorisme werd vanaf 11 september 2001 een belangrijk politiek thema. Mede door een reeks latere aanslagen in Madrid, Londen en de moord op Theo van Gogh bleef het thema actueel. Dit leidde in de periode rond 2005 tot een grote angst onder de bevolking voor een mogelijke terroristische aanslag (Terrorismemonitor, 2010; Frerichs & Schildmeijer, 2005). Nederland was in de ban van het terrorisme. Deze latere gebeurtenissen hebben ervoor gezorgd dat de overheid in zeer rap tempo verschillende maatregelen in het kader van terrorismebestrijding door kon voeren (Van der Woude, 2009, p. 10). Hoewel enkele maatregelen een inbreuk waren op de persoonlijke vrijheden van mensen, stond het merendeel van de bevolking vanwege de angst voor mogelijke aanslagen welwillend tegenover de invoering van deze ingrijpende maatregelen. In dit onderzoek wordt de veiligheidsbeleving van de burgers anno 2013 onderzocht. De laatste jaren heeft zich in Nederland geen incident op het gebied van terrorisme voorgedaan. Tegenwoordig wordt er meer over Europa en de economische crisis gepraat, dan over een mogelijke terroristische dreiging. In dit onderzoek staat de huidige veiligheidsbeleving centraal. Er wordt gekeken in hoeverre deze afwijkt van de veiligheidsbeleving in de periode dat de antiterrorismemaatregelen werden genomen. Daarbij wordt onderzocht in hoeverre deze antiterrorismemaatregelen van invloed zijn op de veiligheidsbeleving van mensen. Omdat er talloze maatregelen onder het mom van terrorismebestrijding zijn gekomen, is er in dit onderzoek een selectie gemaakt van vier ingrijpende maatregelen. Deze maatregelen zijn het permanent cameratoezicht op straat, de mogelijkheid om preventief te fouilleren, de identificatieplicht en het aftappen en opslaan van telefoon-, email- en internetgegevens. De centrale vraag in dit onderzoek luidt: “In hoeverre heeft het nieuwe antiterrorismebeleid een bijdrage geleverd aan het verbeterde veiligheidsgevoel m.b.t. een mogelijke terroristische aanslag in Nederland?”. Om een goed beeld te krijgen van de veranderingen die op veiligheidsgebied hebben plaatsgevonden na 9/11, worden deze in het theoretisch hoofdstuk uiteengezet. Aan de hand van de window of opportunity theorie van Kingdon (1995) wordt de invloed van 9/11 bij het tot stand komen van het huidige Nederlandse antiterrorismebeleid verklaard. De aanslagen opende een policy window waardoor beleid mogelijk werd. De drie belangrijkste stromen in het model, de problemen stroom, de politieke stroom en de beleidsstroom kwamen door 9/11 bij elkaar. Hoewel terrorisme al langer een probleem was, richtte 9/11 in een klap de aandacht hierop. Ook binnen de politiek werd terrorisme en de bestrijding daarvan ineens een belangrijk thema. De overheid wilde alles in het werk stellen om een mogelijke terroristische aanslag in Nederland te voorkomen en kwam met een nieuw antiterrorismebeleid. Dit terrorismebeleid bevatte een veelheid aan nieuwe wetten in de strijd tegen het terrorisme. In dit onderzoek is zoals gezegd een selectie gemaakt voor een viertal wetten die verder onderzocht worden. Deze vier wetten hebben de vrijheden van de doorsnee burger aangetast.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen