Hoe remote werk vanuit het buitenland bijdraagt aan de autonome motivatie van werknemers.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2023-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een vorm van remote werk die door internationalisering en globalisering populairder wordt, s remote werk vanuit het buitenland. Dit onderzoek richt zich op het verkrijgen van dieper nzicht in hoe remote werk vanuit het buitenland bijdraagt aan de autonome motivatie van werknemers, gebaseerd op de principes van de Zelfdeterminatietheorie (Deci & Ryan, 2000). Een vragenlijst werd afgenomen bij zowel remote werkers (n = 54) als werknemers die niet emote werken (n = 95). Door middel van een onafhankelijke t-toets werden verschillen tussen e groepen op verschillende factoren vergeleken. Multipele regressieanalyses zijn uitgevoerd innen de remote-werk-steekproef om te onderzoeken hoe de psychologische basisbehoeften an de Zelfdeterminatietheorie (autonomie, competentie en verbondenheid) voorspeld worden door verschillende persoonlijke en werkgerelateerde factoren. Werknemers die emote werken, ervaren significant hogere autonomie en flexibiliteit vergeleken met werknemers die niet remote werken. Binnen de remote-werk-steekproef is flexibiliteit een ignificante voorspeller van autonomie. Daarnaast zijn autonomie en verbondenheid ignificante voorspellers voor autonome motivatie. Bovendien heeft de toegankelijkheid van e werkomgeving invloed op het competentiegevoel. Tot slot is de mate van verbondenheid met collega’s een voorspeller voor de algehele verbondenheid in de remote werkomgeving. Op basis hiervan wordt aanbevolen het belang van autonomie, flexibiliteit, toegankelijkheid n verbondenheid bij remote werkers te benadrukken. Een suggestie voor vervolgonderzoek s om de ZDT te combineren met het Job Demands - Resources Model (Bakker & Demerouti, 017). Zo kan een diepgaander inzicht verkregen worden in hoe specifieke factoren in de werkomgeving in combinatie met werkaspecten samenhangen met werknemers motivatie Cooman et al., 2013). Sleutelwoorden: Remote werk, flexibiliteit, autonome motivatie, Zelfdeterminatietheorie, autonomie, competentie, verbondenheid
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme