Autopoeisis in het lichaam-geest debat

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2016-12-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit artikel behandel ik het enactivisme zoals bepleit door Evan Thompson. Hij combineert het enactivisme enerzijds met de door Humberto Maturana en Francisco Varela ontwikkelde theorie van autopoiesis, en anderzijds met inzichten uit de fenomenologische traditie binnen de filosofie. In zijn boek Mind in Life (2007) beargumenteert Thompson continuïteit tussen leven en geest. Met deze continuïteitsbenadering wil hij een bijdrage leveren aan de oplossing van het zogenaamde ‘explanatory gap’ probleem tussen bewustzijn en subjectieve ervaring enerzijds en hersenen en lichaam anderzijds. Ik zal betogen dat Thompson’s poging om de ‘explanatory gap’ te overbruggen niet overtuigt omdat hij met name in zijn latere werk te ver verwijderd is geraakt van het werk van Maturana en Varela. De enactivistische poging van Thompson om de ‘explanatory gap’ te overbruggen draait om het idee dat leven altijd een element van subjectiviteit omvat. Ik zal betogen dat het Thompson niet lukt uit te leggen waarom dat het geval is terwijl Varela en Maturana daarin wel slagen. Door hun vernieuwende benadering bieden Maturana en Varela nog steeds een interessant perspectief voor het hedendaagse lichaam-geest debat binnen de filosofie en de neurowetenschappen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen
Specialisation