Patiëntparticipatie in video- en reguliere consulten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-08-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is middels conversatieanalyse onderzocht op welke wijze patiënten van beurt tot beurt participeren in video- en reguliere consulten, om vervolgens inzichtelijk te kunnen maken of er een verschil is tussen de twee consulttypen. Patiëntparticipatie is hierbij gedefinieerd als ‘sequenties die door de patiënt zijn geïnitieerd, om informatie over te brengen op of te verkrijgen van de arts’. Uit de conversatieanalyse is gebleken dat er globaal twee manieren zijn waarop patiënten participatie interactioneel tot stand brengen: door een nieuwe sequentie of een post-sequentie te initiëren. In deze geïnitieerde sequenties verrichten patiënten verschillende handelingen; vragen, doorvragen, vertellingen doen of samenvatten. Patiënten moeten wel de ruimte krijgen, of nemen (door overlap of interruptie) om hun eigen punt in te brengen in de interactie. Met name timing blijkt hierbij invloed te hebben op de manier waarop en wanneer de patiënt een sequentie initieert. In een videoconsult initiëren patiënten veelal een nieuwe of post-sequentie wanneer er een stilte is. Ze nemen met name de beurt wanneer de ‘vloer’ leeg is, door zichzelf te selecteren als volgende spreker of door door te gaan. In een regulier consult daarentegen, worden sequenties ook op andere wijzen geïnitieerd. Beurtwisseling vindt dan niet enkel na een stilte plaats, maar verloopt ook door interruptie of direct na een mogelijk voltooiingspunt van de vorige spreker. Hieruit blijkt dat het medium dus invloed heeft op de wijze van participatie; in een videoconsult is een stilte vrijwel noodzakelijk voor de patiënt om een participerende uiting te kunnen doen, terwijl een regulier consult ook andere momenten voor participatie biedt. Dit betekent dus dat de verschillende media om verschillende communicatiestijlen vragen. Of specifieker, het medium video lijkt stilte als randvoorwaarde voor participatie te hebben. Uit de huidige studie blijkt dat dit niet de mate van participatie in de weg hoeft te staan. Een videoconsult is daarom een geschikt alternatief voor het reguliere consult.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren