Framing in de zorg: evidence-based behandelingen.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2015-07-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De huidige selectie van evidence-based (EB) behandelingen levert kritiek op. Zo is er een gebrek aan theoretische inbedding en zijn de selectiecriteria in de vorm van RCT’s vatbaar voor manipulatie. Toch is EBM een sterk beklijvend concept; er lijkt sprake van framing. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de invloed van het EB-frame op cliënten/ontvangers van het frame. In dit onderzoek is daarom onderzocht in hoeverre het gebruik van dit frame op websites van psychologenpraktijken invloed heeft op het vertrouwen bij potentiële cliënten. Tevens is gekeken welke associaties het frame opriep. Resultaten wijzen uit dat het frame op websites gebruikt wordt als legitimatie voor minder overtuigend bewezen behandelingen. Bij cliënten heeft het EB-frame geen invloed op het vertrouwen. Het frame levert wel interessante associaties op. Zo beschouwt men EB-behandelingen als betrouwbaar en wetenschappelijk, maar ook als onpersoonlijk en als ‘gewichtigdoenerij’ – het frame wordt dus niet alleen positief gewaardeerd. En het wordt in sommige gevallen als frame ontmaskerd. Bovendien blijkt dat de veronderstellingen over de selectiepraktijk van EB-behandelingen niet altijd juist zijn. Er is een ander selectiesysteem nodig voor EB-behandelingen dat oog heeft voor de theoretische inbedding van een behandeling. Vervolgonderzoek zou zich bovendien moeten richten op andere terreinen waarop het EB-frame gebruikt wordt, zoals onder psychologen en psychologiestudenten, om te onderzoeken of het frame ook bij hen tot onjuiste veronderstellingen leidt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren