Dragen logo's organisatiewaarden?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er wordt beweerd dat bedrijfslogo’s op basis van hun visuele aspect kunnen fungeren als symbool dat de kernwaarden van het bedrijf in kwestie uitdraagt. In dit experiment werd de herkenning van de beoogde kernwaarden in een logo, alsmede de attitude tegenover het logo en het merk, onderzocht. Daarbij is nagegaan of de bekendheid van het merk voor de proefpersoon (bekend of onbekend) een rol speelt in het kunnen benoemen van de aan het logo gekoppelde kernwaarden. Drie op basis hiervan opgestelde hypotheses zijn getest middels twee versies van een vragenlijst (een met ‘bekend’ merk en een met ‘onbekend’ merk). Naar aanleiding van het huidige wetenschappelijke kader werd verwacht dat het logo van een ‘bekend’ merk eerder correcte kernwaarden zouden oproepen dan het logo van een ‘onbekend’ merk in verband met associaties door eerder ervaringen met het merk. Daarnaast werd verwacht dat ook de attitude jegens zowel het merk als het logo hoger zou liggen bij de ‘bekende’ merken. Uit de resultaten bleek echter geen beduidend verschil tussen de twee versies te ontdekken. Dit zou betekenen dat de mate van bekendheid geen invloed heeft op de variabelen, en biedt mogelijkheden voor vervolgonderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren