De Samenhang tussen Confabulaties en Gedragsproblemen bij Psychiatrische Patiënten

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-07-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er is nog weinig bekend over de samenhang tussen confabulaties (spontaan of uitgelokt) en de mate van ernst van gedragsproblematiek. In dit onderzoek is deze samenhang onderzocht bij patiënten met verschillende neuropsychiatrische aandoeningen. Daarnaast is gekeken of cognitieve stoornissen van invloed zijn op deze samenhang. Verondersteld werd dat voornamelijk spontane confabulaties een samenhang laten zien met gedragsproblematiek, bij uitgelokte confabulaties werd dit niet verwacht. Dit onderzoek werd uitgevoerd bij 44 psychiatrische patiënten. Uit de resultaten blijkt dat deelnemers in het huidige onderzoek veel confabuleren, meer dan patiënten met het syndroom van Korsakov. Verder werd een positieve correlatie gevonden tussen spontane confabulaties en de ernst van gedragsproblemen. Daarnaast werd een positieve correlatie gevonden tussen spontane confabulaties en de ernst van wanen, hallucinaties en stemmingsproblemen. Er werd geen correlatie gevonden tussen spontane confabulaties en agressie of de frontale symptomen. Uitgelokte confabulaties waren alleen positief gecorreleerd met de ernst van wanen en hallucinaties. Het hebben van cognitieve stoornissen versterkt de gevonden correlaties. Om meer inzicht te krijgen in confabulaties en de specifieke relatie met gedragsproblemen wordt vervolgonderzoek aangeraden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme