Emoji’s: een effectieve tool in social media crisiscommunicatie?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Steeds vaker worden emoji’s gebruikt op social media door organisaties, maar de waardering hiervan lijkt per context te verschillen. In het gebied van crisiscommunicatie is er nog niet veel onderzoek gedaan naar het effect dat emoji’s hebben in online crisisberichten van organisaties. Onderzoeken naar crisiscommunicatie en het effect van emoji’s geven een aantal tegenstrijdigheden aan. Emoji’s zijn onderdeel van een empathische, natuurlijke en informele manier van communiceren, maar komen minder deskundig over. In crisiscommunicatie dient een organisatie vaak empathisch en natuurlijk te communiceren, maar moet het wel deskundig overkomen. Om te onderzoeken wat het effect van emoji’s in verschillende crisissituaties is, is er een experiment opgesteld. Het experiment bestond uit een 2 (aanwezigheid van emoji’s: wel of niet) x 2 (crisistype: lage of hoge verantwoordelijkheid) tussenproefpersoonontwerp. De afhankelijke variabelen die getoetst werden in dit onderzoek waren attitude tegenover de reactie, attitude tegenover de organisatie (bestaande uit betrouwbaarheid, deskundigheid en aantrekkelijkheid) en waargenomen reputatie. De resultaten laten zien dat emoji’s vooral een effect hebben op de attitude tegenover de organisatie. De organisatie werd als minder betrouwbaar en minder deskundig gezien als er emoji’s in het bericht aanwezig waren. Er werd geen effect gevonden op de attitude tegenover de reactie en de waargenomen reputatie. Ook waren er hoofdeffecten van type crisis. Crises met een lage verantwoordelijkheid van de organisatie hadden een betere score op de attitude tegenover de organisatie en de waargenomen reputatie dan crises met een hoge verantwoordelijkheid van de organisatie. Ook hier werd geen effect gevonden op de attitude tegenover de reactie. Daarnaast was er geen interactie effect van type crisis en aanwezigheid van emoji’s gevonden. Dit onderzoek biedt inzichten voor organisaties in het gebruik van emoji’s op social media. Waar eerdere onderzoeken laten zien dat emoji’s een positief effect kunnen hebben in een marketingperspectief, laat dit onderzoek zien dat emoji’s een negatief effect kunnen hebben in online crisiscommunicatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren