Rustig wachten tot de dag dat heel Holland Limburgs lult: Een onderzoek naar het effect van Limburgse en Nederlandse liedjes op de mate van begrijpelijkheid, emotionaliteit, identificatie, attitude ten opzichte van het lied en de zangeres.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-06-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze studie heeft als doel antwoord te geven op de vraag welke invloed taal in liedjes heeft op de mate van begrijpelijkheid, ervaren emotionaliteit, identificatie, attitude ten opzichte van het lied en attitude ten opzichte van de zangeres. taalachtergrond. De verwachting was dat de scores van de proefpersonen op de afhankelijke variabelen hoger zouden zijn voor de liedjes in de eigen taal. Verder was de verwachting dat de scores op de afhankelijke variabelen voorspeld zouden worden door de mate van begrijpelijkheid en de mate waarin proefpersonen denken dat de taal in de liedjes hun eigen taal is. Uiteindelijk bleken alleen de hypothesen voor begrijpelijkheid en emotionaliteit gedeeltelijk uit te komen. De begrijpelijkheid van de liedjes was voor de Nederlanders lager in het Limburgs dan in het Nederlands. Verder vonden de Limburgers de liedjes in het Limburgs emotioneler dan in het Nederlands. Begrijpelijkheid bleek alleen een positieve voorspeller te zijn van de scores op identificatie. Taalgelijkheid bleek een positieve voorspeller te zijn voor de scores op alle afhankelijke variabelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren