Groep Overduin in de bres. De invloed van netwerken op de hulp aan joden door Groep Overduin tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van dit werkstuk is om de rol van sociale netwerken omtrent het ontstaan en het functioneren van groep Overduin aan het licht te brengen. Bij sociaalnetwerkanalyse zijn de actoren, hun eigenschappen en hun relaties van belang. Deze worden, ter beantwoording van de eerste deelvraag, aan de hand van literatuur en bronnen in kaart gebracht. De tweede deelvraag behelst de visualisatie van de groei van de groep. Aanvankelijk bestond de groep uit bestaande netwerken, zoals verwantschap en buren. Door de samenwerking met de Joodse Raad raakte de hulp aan joden in een stroomversnelling. Daarnaast hadden joodse contacten en relaties tussen gemeenteambtenaren invloed op de groei. Bij de derde deelvraag wordt het gevisualiseerde netwerk als geheel bekeken. Opmerkelijk is dat de centrale figuren in de groep allen vrijgezel waren. Vergelijkingen met netwerkanalyses van andere verzetsgroepen moeten uitwijzen hoeveel gewicht gegeven kan worden aan de gevonden resultaten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation