Place branding bij gebiedsontwikkeling : Sturend in de ruimtelijke invulling?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2010-07-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze thesis levert een bijdrage aan de theoretische en praktische inzetbaarheid van place branding bij gebiedsontwikkeling. De geldt gelijk als doelstelling van het onderzoek. Bij deze doelstelling hoort de volgende centrale vraag: In hoeverre en in welke fase kan place branding bij gebiedsontwikkeling een bijdrage leveren aan de ruimtelijke invulling van het gebied? In dit onderzoek wordt op deze vraag een antwoord gezocht. De focus van het onderzoek ligt vooral op welke bijdrage place branding kan hebben bij de invulling van transformatiegebieden. Gebiedsontwikkelingen zijn op de te delen in drie categorieën: binnenstedelijke ontwikkelingen, nieuwe ontwikkelingen op uitleggebieden en integrale gebiedsontwikkeling op regionale schaal. In dit onderzoek staan binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen centraal. Binnen deze categorie ligt de focus vooral op transformatie- en herstructureringsgebieden. Voor het herstructureren van voormalige bedrijven- en spoorterreinen liggen grote uitdagingen. Deze gebieden zijn de afgelopen jaren sterk verwaarloosd en dienen aangepakt te worden. Daarnaast is de druk om op uitleggebieden te ontwikkelingen de afgelopen jaren sterk toegenomen. Het (her)ontwikkelen van bestaande locaties biedt voor ontwikkelaars kansen en mogelijkheden. Deze binnenstedelijke gebieden zijn doordoor weer actueel.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen