Communiceren over klimaatverandering: De kracht van verhalen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2023-06-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tot op heden is in beperkte mate onderzoek gedaan naar de overtuigingskracht van klimaatnarratieven en naar de invloed van winst- en verliesframes binnen narratieven. Dit onderzoek had daarom als doel te achterhalen in hoeverre een winst- of verliesframe bijdraagt aan de effectiviteit van een narratief over klimaatverandering. Daarnaast werd de risicoperceptie van mensen aangaande klimaatverandering als moderator onderzocht. In een experiment zijn 202 respondenten blootgesteld aan één van de twee verschillende teksten die zijn gebaseerd op een bestaand narratief over consuminderen. Het narratief met het winstframe omschreef de positieve consequenties van consuminderen en het narratief met het verliesframe omschreef de negatieve consequenties van te veel consumeren. Uit de resultaten is gebleken dat een verhaal met een winstframe enigszins effectiever lijkt te zijn in het overtuigen van mensen om te consuminderen dan een verhaal met een verliesframe. Ook lijken mensen met een hoge risicoperceptie meer te worden beïnvloed door een klimaatnarratief dan mensen met een lage risicoperceptie. Risicoperceptie bleek echter geen modererende werking te hebben. De resultaten worden besproken in het licht van de theoretische, praktische en ethische implicaties van het onderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren