‘Daar ben ik een expert in!’ Of toch ‘Volgens collega’s ben ik daar een expert in’? Een kwantitatief onderzoek naar het effect van directe versus indirecte self-praise in een LinkedInsamenvatting op de beoordeling van de auteur.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2023-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Als sociaal medium voor professionele doeleinden speelt LinkedIn voor veel werkzoekenden een belangrijke rol bij het vinden van een baan. Een manier waarop deze LinkedIngebruikers kunnen laten zien dat ze een competente professional in hun vakgebied zijn, is door aan self-praise te doen. Eerder onderzoek heeft echter aangetoond dat aan self-praise een risico verbonden zit: aan de ene kant kan self-praise inderdaad leiden tot een hogere gepercipieerde competentie dan wanneer de spreker dat niet of in mindere mate doet, maar tegelijkertijd loopt de spreker het risico minder sympathiek gevonden te worden. Bovendien is gebleken dat dit risico groter is voor vrouwen. Omdat door onderzoekers gesuggereerd is dat mensen die de negatieve gevolgen van self-praise proberen te vermijden hun toevlucht zoeken in indirecte self-praisestrategieën, is onderzocht wat het effect is van directe self-praise (bijvoorbeeld ‘Ik ben goed in …’) versus indirecte self-praise (bijvoorbeeld ‘Volgens collega’s ben ik goed in …’) in een LinkedInsamenvatting (het tekstgedeelte bovenaan iemands LinkedInprofiel waarin de gebruiker zichzelf kan omschrijven) op de beoordeling van de auteur. Ook is onderzocht of eventuele effecten worden gemodereerd door het gender van de auteur van de samenvatting. Er is een online experiment uitgevoerd waarin 162 proefpersonen samenvattingen te lezen kregen van vrouwen ofwel mannen die aan directe of indirecte self-praise deden. Uit de resultaten bleek dat type self-praise geen effect had op de beoordeling van de auteur wat betreft gepercipieerde competentie, sympathie voor de auteur en intentie om de auteur verder mee te nemen in de selectieprocedure. Verder speelde het gender van de auteur nergens een modererende rol. Het lijkt er dus op dat LinkedIngebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over de keuze of ze hun self-praise op een directe manier kunnen verwoorden of hun self-praise indirect moeten maken. Wel is vervolgonderzoek nodig om hier meer inzicht in te krijgen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren