Het effect van chronische pijn op executief functioneren en de rol van leeftijd in deze relatie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van dit onderzoek was inzicht krijgen in de relatie tussen chronische pijn en executief functioneren, en na te gaan of deze relatie versterkt wordt door een toenemende leeftijd. Dit werd onderzocht door middel van een cross-sectioneel onderzoeksontwerp. De onderzoeksgroep (N = 73) bestond uit 37 patiënten met chronische pijn en 36 gezonde controles in de leeftijd van 19 tot 86 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 54 jaar (M = 54,11, SD = 21,16). Bij alle deelnemers werden neuropsychologische testen afgenomen op het gebied van updating, inhibitie en cognitieve flexibiliteit. Alle deelnemers werden gescreend voor de aanwezigheid van neurodegeneratieve stoornissen. Er werd een robuust verband aangetroffen tussen leeftijd en executief functioneren. Er werden tevens significante verbanden vastgesteld tussen chronische pijn enerzijds en updating en cognitieve flexibiliteit anderzijds. De toenemende leeftijd had een marginaal modererend effect op de relatie tussen chronische pijn en cognitieve flexibiliteit, hetgeen alleen observeerbaar was vanaf een leeftijd van ca. 50 jaar. Deze resultaten zijn deels in lijn met bevindingen uit eerdere studies, meer onderzoek is echter nodig om de daadwerkelijke aard van deze interactie vast te stellen. Toekomstig replicerend onderzoek naar executief functioneren in chronische pijn is gewenst, gezien de executieve functies sterk leunen op het intact functioneren van de prefrontale cortex, het gebied dat het sterkst onder de invloed staat van de effecten van chronische pijn en veroudering, en de overige cognitieve functies aanstuurt of ondersteunt. Keywords: chronische pijn, veroudering, executieve functies.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme