Kleine goedheid in de zorg. Een herinnering aan de ethische oorsprong van het zorgsysteem

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-06-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie onderzoeken we het fenomeen ‘kleine goedheid’ bij Emmanuel Levinas, in relatie tot de context van institutionalisme, specifiek de context van georganiseerde, institutionele zorg. Aan de hand van een literatuurstudie verkennen we wat Levinas onder kleine goedheid verstaat, in welke context het begrip opduikt, en welke betekenis hij eraan toekent. Aan de hand van een literatuur- en praktijkverkenning onderzoeken we vervolgens ‘kleine goedheid’ in de zorgcontext. Waar komen we kleine goedheid tegen, wat kenmerkt de kleine goedheid en hoe verhoudt ze zich tot het zorgsysteem? De praktijkverkenning vindt plaats aan de hand van etnografisch onderzoek: participerende observatie en gesprekken met zorgmedewerkers en bewoners. Tot slot reflecteren we op de betekenis die de kleine goedheid kan hebben in de zorg.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen