Effectieve voorlichting voor patiënten met een Prosthetic Joint Infectio (PJI): een bittere noodzaak.

Keywords
No Thumbnail Available
Authors
Issue Date
2021-01-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een klein aantal patiënten loopt bij een protheseoperatie een Prosthetic Joint Infection (PJI) op. De gevolgen van een dergelijke infectie mogen niet onderschat worden. Een PJI behandelen is een intensief en ingrijpend traject en vereist veel inspanning van de patiënt. Effectieve voorlichting is cruciaal om de impact van een PJI zo veel mogelijk te beperken. Dit onderzoek richt zich op hoe de voorlichting voor PJI-patiënten effectiever kan met als hoofdvraag: ‘Hoe kan de voorlichting van PJI-patiënten vanuit het perspectief van de PJI-chirurg verbeterd worden?’ Door middel van semigestructureerde interviews met orthopedisch chirurgen is onderzocht hoe de voorlichting van PJI-patiënten op dit moment wordt uitgevoerd en hoe de voorlichting volgens orthopeden effectiever kan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren