'Het is zoals het is': De frames rondom pensioen van pensioenfondsen en hun klanten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Lentz en Pander Maat (2013) suggereren dat de gebrekkige pensioenvoorbereiding van Nederlanders kan worden verklaard door taal. Om dit te onderzoeken werd gekeken of er een verschil was tussen de frames in de pensioencommunicatie van pensioenfondsen enerzijds en de frames van pensioenontvangers anderzijds. Frames werden geïdentificeerd aan de hand van metaforen en presupposities. De resultaten laten zien dat de frames die worden opgeroepen met het taalgebruik van de pensioenfondsen ook in de taal van de pensioenontvangers worden opgeroepen. De rode draad door de frames over eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor pensioen verschilde echter zowel tussen de pensioenfondsen en pensioenontvangers als binnen deze groepen. Deze resultaten liggen nog ver van een verklaring voor een gebrekkige pensioenvoorbereiding, maar laten wel zien dat de focus mogelijk niet direct op taal op zichzelf moet liggen maar juist ook op de beelden die met taal worden opgeroepen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren