De Romeinse Collegia als Sociaal-Emotionele Aanvulling op de Familia. Een comparatieve, historiografische analyse.

Keywords
Thumbnail Image
Issue Date
2020-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit comparatieve, historiografische literatuuronderzoek is getracht het Romeinse fenomeen 'collegium' te typeren aan de hand van een ander bepalend sociaal fenomeen binnen de Romeinse sociale sferen, namelijk de traditionele kernfamilie (familia), met een chronologische en geografische focus op de late keizertijd. Aan de hand van vergelijkende analyse van het bestaande literaire corpus over collegia, familia en fictief verwantschap, alsook analyse van enkele overgeleverde bronfragmenten over collegia, is gepoogd om collegia en familia op verschillende sociaaleconomische en emotionele vlakken met elkaar te vergelijken en daar waar mogelijk overlap tussen beide fenomenen te traceren. De voornaamste conclusie die uit dit onderzoek kan worden getrokken is dat collegia, ondanks dat zij gezien kunnen worden als een concrete uiting van fictief verwantschap tussen Romeinen, alsook het feit dat zij in verschillende gevallen taken van de traditionele kernfamilie overnamen, niet in essentie bestonden om een substituut te vormen voor de traditionele kernfamilie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation