De toekomst van buurtwinkelcentra - Een onderzoek naar de problematiek omtrent buurtwinkelcentra en de mogelijke oplossingsvorm van zelforganisatie bij revitalisatie van buurtwinkelcentra

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-02-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Buurtwinkelcentra worden gezien als de onderste laag van de segmentering van de winkelhiërarchie. Ze voldoen niet aan de eisen die de consument stelt aan de huidige winkelcentra. Dan ook dienen buurtwinkelcentra te worden gerevitaliseerd. In dit onderzoek wordt er eerst gekeken wat precies de problematiek is bij buurtwinkelcentra. Vervolgens wordt de mogelijke organisatievorm zelforganisatie onderzocht om buurtwinkelcentra te revitaliseren aan de hand van design principes. Duidelijk werd dat de problemen complex en met elkaar verweven zijn. Toch zijn er een aantal problemen duidelijk te onderscheiden. De belangrijkste oorzaken voor de neergang van het winkelcentrum zijn de economische crisis, trends op de retailmarkt, de vastgoedlocatie en de vestigingsplaats van het winkelcentrum, het onderhoud van het vastgoed, positie van het vastgoed binnen het winkellandschap en de gebrekkige afstemming tussen ondernemers. Om buurtwinkelcentra te revitaliseren, kan op verschillende manieren geïntervenieerd worden afhankelijk van het de situatie en de locatie van het buurtwinkelcentrum. Factoren die in ieder geval van belang zijn bij zelforganisatie buurtwinkelcentra zijn de eigendomsverhouding, de initiatiefnemers van het revitalisatieproces, afstemmen lokale omstandigheden, de actieve organisaties, het collectieve keuzemechanisme, kennis van revitalisatie, de frequentie van het contact tussen de partijen en goede samenwerking met de overheid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen