Klinimetrische evaluatie van het Computer Articulatie Instrument: interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en begripsvaliditeit.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de huidige studie is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en de begripsvaliditeit van drie subtests, ‘Plaatjes benoemen’, ‘Woordimitatie’ en ‘Nonwoordimitatie’ van het Computer Articulatie Instrument (CAI) onderzocht. Hiervoor zijn 330 spraaksamples van 110 kinderen getranscribeerd door verschillende transcribenten. Eén transcribent (B1) transcribeerde alle 330 spraaksamples en de overige 12 transcribenten (B2) transcribeerden ieder een deel van de 330 spraaksamples. Zo waren er van elk sample twee transcripties voorhanden. Aan de hand van deze transcripties werd de één-op-één overeenkomst bepaald voor de vocalen, de consonanten en voor alle symbolen in totaal. Ook werden de variabelen ‘PCC’, ‘PVC’ en ‘CCLI’ gemeten per subtest voor B1 en voor B2. Vervolgens werden door middel van de Intraclass Correlatie Coëfficiënt (ICC), correlaties tussen B1 en B2 berekend per variabele. Als laatste werd een factoranalyse uitgevoerd om de begripsvaliditeit te meten. De resultaten van de één-op-één overeenkomst lopen uiteen van voldoende overeenkomst tot uitstekende overeenkomst, waarvan het grootste deel een uitstekende overeenkomst betreft. De resultaten van de meeste ICC’s geven een substantiële overeenkomst weer, een enkele liet een perfecte overeenkomst zien. Uit de factoranalyse kwam naar voren dat er een goede begripsvaliditeit is omdat de drie subtests allen naar één onderliggend concept verwijzen. De conclusie is dat het CAI over een goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, en een goede begripsvaliditeit beschikt. Aangezien de begripsvaliditeit niet een compleet beeld van de validiteit geeft, is het noodzakelijk om andere aspecten te onderzoeken om iets over de algehele validiteit van het CAI te zeggen. Om de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid te vergroten zouden de transcribenten nog beter gekalibreerd kunnen worden door bijvoorbeeld een transcriptieoefening aan de training toe te voegen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren