‘Lokaal voedsel en de student van de RU’ Een verkenning naar de toegankelijkheid van streekproducten voor studenten van de Radboud universiteit

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Globalisering heeft er de afgelopen decennia voor gezorgd dat onze voedselvoorzieningsketens zich op steeds grote schaal bevinden. Dit brengt veel negatieve externaliteiten met zich mee. Het consumeren van meer lokale producten kan in zekere mate weerstand bieden tegen deze negatieve ontwikkelingen. Toch wordt de consumptie van streekproducten nog relatief weinig gerealiseerd, een verklaring hiervoor zou bij de toegankelijkheid hiervan kunnen liggen. In dit onderzoek is er onder de studenten van de Radboud Universiteit onderzocht hoe deze toegankelijkheid potentieel vergroot kan worden. Toegankelijkheid is hier gemeten aan de hand van een vijftal indicatoren: bereikbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid en informatie & communicatie. Uit de interviews die zijn afgenomen met studenten van de RU is gebleken dat met name het beeld wat zij hebben over de bereikbaarheid en betaalbaarheid van lokaal voedsel vaak een belemmering kan vormen voor de toegankelijkheid. Echter wordt dit beeld dat de studenten hebben, veelal gevormd door de indicator informatie & communicatie waarbij zich een gebrek aan kennis voordoet. Om de toegankelijkheid van lokaal voedsel dus te vergroten voor de studenten van de Radboud Universiteit, is het van belang dat de student genoeg bereikt wordt met juiste kennis over lokaal voedsel en waar zij dit kunnen vinden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen