Met het oog op de toekomst. Een analyse naar de toekomstverwachtingen achter de burgerinitiatieven NovioVolta en DeA, en naar de toekomstverwachtingen achter het duurzaamheidsbeleid van de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen en de gemeente Apeldoorn

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Spelen toekomstverwachtingen een rol in de economische, ecologische of sociaal-maatschappelijk gerichte motivaties van de burgerinitiatieven NovioVolta en deA (duurzame Energiecoöperatie Apeldoorn) en spelen toekomstverwachtingen een rol in de economische, ecologische of sociaal-maatschappelijk (of anders) gerichte motivaties achter het duurzaamheidsbeleid van de provincie Gelderland, de gemeente Nijmegen en de gemeente Apeldoorn? Door middel van interviews is aannamelijk gemaakt dat toekomstverwachtingen een rol spelen in de motivaties voor de beide burgerinitiatieven rondom hernieuwbare energie, en dat toekomstverwachtingen een rol spelen in de motivaties achter het duurzaamheidsbeleid van de provincie en de beide gemeenten. Verwachtingen over de toekomst, beïnvloeden het gedrag van de burgerinitiatieven en de lokale overheid in het heden. De thesis wordt afgesloten met een reflectie op de vraag: wat zijn toekomstverwachtingen? Aan de hand van de empirie kan deze vraag nog niet volledig worden beantwoord, maar er zijn wel drie aspecten van toekomstverwachtingen ontdekt: 1. Een visueel aspect: verwachtingen over hoe de toekomst eruit ziet of moet zien; 2. Een doelgericht aspect: toekomstverwachtingen zorgen voor een bepaalde vorm van resultaat- / doelgerichtheid. 3. Een tijdsaspect: toekomstverwachtingen- zowel het visuele beeld wat mensen hebben bij de toekomst, als het toekomstdoel – kunnen korte- of lange termijn gericht zijn.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen