Tussen erfpacht en kapitalisme: pacht en landbeheer binnen de heerlijkheid Ammerzoden, 1750-1752.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2017-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit bachelorwerkstuk is een brononderzoek naar kapitalisme in pachtpraktijken en landbeheer binnen de heerlijkheid Ammerzoden, gelegen aan de rand van het Gelders Rivierengebied, op basis van de rentmeestersrekening over 1750-1752. Daarbij is aandacht voor verschillende pachtvormen en pachttermijnen, schulden, betalingspatronen en de pachtpraktijken van de pachters zelf. Op grond van de verzamelde gegevens kan worden vastgesteld in hoeverre verschillende pachtvormen binnen de heerlijkheid een kapitalistische, marktgerichte vorm hadden en welke factoren daar een rol in speelden. Het onderzoek sluit aan op het Brennerdebat over de overgang van feodale naar kapitalistische samenlevingen en meer specifiek op het werk van Bas van Bavel, waarin Van Bavel stelt dat het Gelders Rivierengebied door de korte pachttermijnen al vroeg gekarakteriseerd kon worden als agrarisch kapitalistisch gebied.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation