Klimaatadaptatie van het bestaand stedelijk gebied : Ontwikkeling van een strategie voor klimaatadaptatie van het bestaand stedelijk gebied

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek gaat in op de ontwikkeling van een strategie voor klimaatadaptatie in het stedelijk gebied. Klimaatverandering en klimaatadaptatie zijn onderwerpen die tegenwoordig volop in de belangstelling staan. Door de klimaatverandering wordt er een grotere blootstelling aan langdurige droogte en hittegolven verwacht, maar ook een toename in de frequentie en intensiteit van piekbuien en overstromingen. Het stedelijk gebied zal vooral kwetsbaar zijn voor de toenemende kans op wateroverlast en hittestress. Er zijn in het stedelijk gebied namelijk veel verharde ruimtes en is er veel bebouwing waardoor regenwater bij hevige buien niet weg kan. De hittestress kan ontstaan doordat steden steeds dichter worden bebouwd en de openbare ruimte en tuinen steeds vaker worden bestraat, waardoor de stad meer warmte zal vasthouden. Door de toenemende kans op wateroverlast en hittestress wordt klimaatadaptatie in het stedelijk gebied steeds belangrijker. Klimaatadaptatie gaat over het omgaan met en het deels verminderen van de risico’s die de klimaatverandering met zich meebrengt. Met ruimtelijke maatregelen in het stedelijk gebied kan er worden ingespeeld op het veranderende klimaat en kan de veerkrachtigheid worden vergroot. Hierbij kan gedacht worden aan de aanleg van parken, straatgroen, vijvers, waterpartijen oftewel de aanleg van zogenoemde ‘groenblauwe structuren’. Groenblauwe structuren kunnen worden gebruikt om water te bergen en hitteproblemen te beperken in het stedelijk gebied. Voor het bestaand stedelijk gebied geldt dat er tot nog toe geen sprake is van een structurele toekomstgerichte aanpak van de effecten van klimaatverandering. Het blijft vooral bij de aanpak van acute knelpunten. Bij herstructurering in de bestaande stad wordt de openbare ruimte niet altijd meegenomen waardoor kansen om klimaatadaptieve maatregelen te implementeren worden gemist. Dit onderzoek probeert een strategie te ontwikkelen die ingaat op hoe groenblauwe structuren als klimaatadaptatiemiddel kunnen worden ingepast in de langetermijnplanning van gemeenten omtrent het bestaand stedelijk gebied. De hoofdvraag die hierbij hoort luidt als volgt: Hoe kan er een methode worden ontwikkeld voor gemeenten die zich focust op de vergroting van klimaatadaptatie van de bestaande stad doormiddel van zogenoemde groenblauwe structuren?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen