Het gematigde karakter van Nederlandse vernieuwing. Een tekortkoming, of een kans? Een kijk op de internationale veranderingen in de psychiatrie én de positie van Nederland binnen deze veranderingen tussen 1800-1849.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe het denken over krankzinnigen rond 1800 is veranderd. Er wordt hierbij gekeken naar een omslag in het denken, waarbij krankzinnigen voor het eerst gezien werden als patiënten die behandeld moesten worden. Hierna is gekeken naar Nederland als casus, en dan vooral in hoeverre Nederland binnen dit patroon van verandering paste, en in hoeverre het afweek. Bovendien is er een blik geworpen op de redenen waarom Nederland afweek van de andere Europese landen. Als laatste in dit onderzoek is behandeld of deze positie van Nederland gewoon een achterstand was ten opzichte van andere landen, of dat het juist ook voor nieuwe mogelijkheden zorgde.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation