Bouwen aan verbinding. Een kwalitatief onderzoek naar de omgang met publieke waarden en waardenconflicten in de uitoefening van publiek vakmanschap door uitvoerende professionals bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze thesis is er onderzoek gedaan naar de vormgeving van het publiek vakmanschap van de frontlijnwerkers bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Vanuit de wetenschappelijke literatuur zijn er een aantal concepten naar voren gekomen die het publiek vakmanschap vormgeven, namelijk waardeninvullingen, waardenconflicten en copingstrategieën die professionals hanteren. Er is sprake van een verkennend kwalitatief onderzoek, waarbij semigestructureerde interviews zijn uitgevoerd om een beeld te vormen over het vakmanschap binnen de casus Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het publiek vakmanschap van de frontlijnwerkers uit een aantal waarden bestaat: cliëntoriëntatie, effectiviteit, veiligheid, collegialiteit, rechtmatigheid en ondermijnt efficiëntie de uitvoering van deze waarden. Ook zijn er een aantal waardenconflicten naar voren gekomen tussen veiligheid & cliëntoriëntatie, binnen rechtmatigheid en bestaat er een risico op het ontstaan van een conflict tussen efficiëntie & cliëntoriëntatie. De copingstrategieën die door de frontlijnwerkers in hun werk worden toegepast zijn casuistry, bias & rationing. Er worden een aantal aanbevelingen gegeven, zoals het door de organisatie blijven monitoren van de balans tussen administratie en cliëntencontact zodat de frontlijnwerkers hun vakmanschap kunnen blijven waarmaken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen