Big data & mobiliteit

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen op welke manier gemeentes gebruik maken van big data om de mobiliteit binnen deze gemeentes te verbeteren en op welke manier zij hierin van elkaar kunnen leren. Big data is onderverdeeld in vier categorieën, namelijk: data verkregen door middel van tekstuele analyse, videobeeld analyse, sociale media analyse en predicatieve analyse. De mobiliteit van een gemeente is verdeeld in twee onderdelen: het gebruik van verplaatsingsmiddelen en de infrastructuur. Er wordt in dit onderzoek gekeken naar welke analyses door gemeentes gebruikt worden om enerzijds het gebruik van verplaatsingsmiddelen te verbeteren en anderzijds de infrastructuur te verbeteren. Uit het onderzoek kwam naar voren dat zowel de grote, als de middelgrote als de kleine gemeentes alleen gebruik maken van predicatieve analyse om het gebruik van verplaatsingsmiddelen te verbeteren. Hetzelfde geldt ook voor het verbeteren van de infrastructuur. In beide gevallen kan niet uitgesloten worden dat er ook gebruik gemaakt wordt van andere analyses. Dit betekent dat er uitsluitend vastgesteld kan worden dat grote, middelgrote en kleine gemeentes allen gebruik maken van predicatieve analyse om de mobiliteit te verbeteren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen