Segregatie op lokaal niveau? Een beeld van Kanaleneiland en haar stedelijke inrichting en sociale initiatieven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek bevat een case-study naar de Utrechtse wijk Kanaleneiland. In de media wordt de wijk afgebeeld als een verdeelde wijk, waar de multiculturaliteit zorgt voor onrust en gebrek aan integratie. Kanaleneiland is een diverse wijk, waar verschillende bevolkingsgroepen wonen op basis van etniciteit, inkomen en leeftijd. Echter kan een hoge mate van diversiteit problemen met zich meebrengen. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de mate van segregatie in Kanaleneiland en hoe hierop ingespeeld kan worden om het probleem te verminderen. Dit is aan de hand van twee aspecten onderzocht. Allereerst de relatie tussen stedelijke inrichting en de mate van segregatie in de wijk. Daarnaast wordt er gekeken naar de rol die sociale initiatieven hebben bij het probleem van segregatie. Met behulp van de theorie van de Just City, is er data verzameld en geanalyseerd om zo goed mogelijk de hoofdvraag van dit onderzoek te beantwoorden. Uit de resultaten is gebleken dat de stedelijke inrichting een invloed heeft op de verhoudingen tussen bewoners in de wijk. Over het algemeen zijn de verhoudingen tussen bewoners in Kanaleneiland ook positief. Wel zijn er wat frictiepunten, die zorgen voor een afstand tussen verschillende groepen bewoners. De rol van sociale initiatieven is heel belangrijk in Kanaleneiland, omdat ze meer zijn dan een ontmoetingsplek waar koffie gedronken kan worden. Ze dragen bij aan het verminderen van afstand tussen minder bedeelde groepen en de rest van de wijk.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen