De Ervaring van Dwang en de Impact van Isoleren bij Gedetineerden met een Licht Verstandelijke Beperking

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-02-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tot op heden is er weinig empirisch onderzoek verricht naar de gevolgen van een isolatieplaatsing binnen detentie. De verrichte onderzoeken wijzen echter op een negatief effect op de psychische gezondheid. Detentie heeft in het algemeen een negatief effect op de psychische gezondheid, dit wordt vaak geduid als detentieschade. Uit eerder onderzoek komt naar voren dat kwetsbare gedetineerden met een licht verstandelijke beperking (LVB) meer detentieschade oplopen dan gedetineerden zonder LVB. Het is niet bekend of deze doelgroep ook meer schade ondervindt van een isolatieplaatsing. Het doel van de huidige studie was het onderzoeken van de impact en de ervaring van dwang bij een isolatieplaatsing bij gedetineerden met LVB, ten opzichte van reguliere gedetineerden. Hierbij werd verondersteld dat gedetineerden met LVB een hogere impact en meer dwang ervaren bij een isolatieplaatsing dan gedetineerden zonder LVB. Hierbij werd tevens verwacht dat dit effect versterkt zou worden wanneer sprake is van comorbide psychiatrische problematiek. De genoemde verbanden zijn onderzocht door, bij 42 mannelijke gedetineerden in Penitentiaire Inrichting Vught, een tweetal vragenlijsten (Schokverwerkingslijst en de Coercion Experience Scale) in te laten vullen en de hypothesen te onderzoeken middels een Two-Way ANOVA toets en een analyse met het programma PROCESS. Het huidige onderzoek heeft geen aanwijzingen gevonden om te veronderstellen dat gedetineerden met LVB een hogere impact of meer dwang ervaren bij een isolatieplaatsing. Tevens is er geen significante invloed van comorbide psychiatrische problematiek gevonden op de genoemde relaties. Keywords: dwang, impact, isolatieplaatsing, licht verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme