Modern (Family) product placement In hoeverre heeft de mate van integratie van product placement in sitcoms invloed op de aankoopintentie van kijkers en wat is de rol van connectedness en materialisme hierbij?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De afgelopen decennia wordt de toekomst van televisiecommercials door adverteerders in twijfel getrokken. Ten gevolge van deze twijfel hanteren veel hedendaagse adverteerders een andere adverteermethode: product placements in televisieprogramma’s. Het huidige onderzoek doet echter geen uitspraken over de werking van product placement in het algemeen, maar richt zich op de invloed van geïntegreerde placements binnen sitcoms op de aankoopintentie van kijkers. Daarnaast wordt er gekeken naar de eventuele modererende rollen die connectedness en materialisme in deze relatie spelen. Om inzicht te krijgen in deze relaties is er gebruik gemaakt van een experiment met bestaande afleveringen van de sitcom Modern Family. Het experiment betrof een online vragenlijst met twee experimentele condities en één controlegroep. De participanten zijn op toevalsbasis toegewezen aan één van de drie condities. De experimentele condities onderscheidden zich van elkaar door de mate (d.i., laag, hoog) waarin de product placements van Apple geïntegreerd zijn in de aflevering. De controle conditie bevat daarentegen geen placements van het merk Apple. Uit de resultaten is gebleken dat de mate van integratie van product placement geen invloed uitoefent op de aankoopintentie van kijkers. Bovendien vervullen zowel connectedness als materialisme geen modererende rol. De resultaten tonen overigens wel aan dat naarmate kijkers een sterke mate van connectedness ervaren met Modern Family of de personages hiervan, zij tevens een sterkere aankoopintentie beleven.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen