Online kwetsbaar. Een kwalitatief onderzoek naar de aanpak van online seksuele intimidatie en de rol van de gemeente Tilburg daarin

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-07-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De masterthesis ‘online kwetsbaar’ is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Tilburg. Het onderzoek focust zich op de aanpak van online seksuele intimidatie binnen de gemeente Tilburg. De afgelopen jaren is de samenleving sterk gedigitaliseerd. Ondanks de vele voordelen en kansen die de online wereld biedt, neemt de online wereld ook de nodige uitdagingen met zich mee en maakt het burgers ook kwetsbaar. De gemeente Tilburg ziet ook dat haar burgers erg kwetsbaar zijn voor de online wereld, waarbij burgers veel te maken krijgen met online seksuele intimidatie. Binnen dit onderzoek is er, door middel van kwalitatief onderzoek, gekeken naar een effectieve aanpak van online seksuele intimidatie en de rol van de gemeente Tilburg daarin.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen