Over zin en betekenis in het moderne bestaan

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
We hebben het goed in Nederland. Vrij van oorlog en hongersnood genieten we onderwijs, gezondheidszorg en een ongekende vrijheid. Toch lijkt het alsof iets wringt. Een grote groep mensen lijkt een soort gemis te ervaren. Ze realiseren zich dat ze misschien wel succesvol zijn naar de normen van onze maatschappij, maar dat er iets ontbreekt aan hun leven, iets wat het leven zin en betekenis geeft. Dit gemis aan zingeving en betekenis staat centraal in deze scriptie. Om te begrijpen wie of wat wij zijn, moeten we begrijpen hoe we geworden zijn wat we zijn. Ik zal argumenteren dat het ambivalente gevoel dat dat veel mensen ervaren voortkomt uit de manier waarop wij leven in de moderne, westerse wereld. Ik zal een weergave schetsen van de totstandkoming van de moderniteit aan de hand van drie thema’s: allereerst de secularisatie, daarna de opkomst van het neoliberale en meritocratische gedachtegoed, en ten slotte de maatschappelijke versnelling. Het samenkomen van deze drie ontwikkelingen zorgde voor het wegvallen van ideologieën en overkoepelende structuren. Het moderne individu groeit niet meer op met een vast referentiekader dat zin geeft aan het leven, maar moet zichzelf een kader aanmeten en zijn leven betekenis geven. Dit alles heeft bijgedragen aan de zingevingsproblematiek in de moderne samenleving. Ik zal de scriptie besluiten met de beschrijving van enkele elementen die zouden kunnen leiden tot zingeving: sociale relaties, het vinden van aansluiting bij iets wat verder reikt dan jezelf, en het komen tot resonantie als antwoord op vervreemding. Vervolgens zal ik suggesties doen voor het creëren van zin en betekenis in de moderne samenleving.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen