De aantrekkelijkheid van diversiteit; Een kwantitatief onderzoek naar de relaties tussen de filialiseringsgraad, het bezoekmo-tief en de aantrekkelijkheid van middelgrote winkelcentra

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-16
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er zijn verschillende visies over de invloed die de filialiseringsgraad heeft op de aantrekkelijkheid van winkelcentra. Enerzijds zijn er critici die zeggen dat de authenticiteit van winkelcentra verdwijnt door een stijgende filialiseringsgraad. Anderzijds wordt de herkenbaarheid en voorspelbaarheid van winkelketens ook gewaardeerd. In dit onderzoek is gekeken welke invloed de filialiseringsgraad heeft op de tevredenheid van consumenten en of de filialiseringsgraad bij hedonistische en utilitaristische bezoekers resulteert in een andere tevredenheid. De onderzoeksvragen luiden daarom als volgt: “In hoeverre heeft de filialiseringsgraad in een winkelcentrum invloed op de ervaren aantrekkelijkheid door bezoekers van dat winkelcentrum?” en “In hoeverre heeft het bezoekmotief van de bezoeker invloed op de mogelijke relatie tussen de filialiseringsgraad in een winkelcentrum en de ervaren aantrekkelijkheid door bezoekers van dat winkelcentrum?”. Uit het onderzoek is gebleken dat de filialiseringsgraad een directe relatie heeft met de algemene waardering en de bezoekfrequentie. Daarnaast is gebleken dat de filialiseringsgraad inderdaad bij hedonistische en utilitaristische bezoekers resulteert in een verschillende tevredenheid. Hierbij waarderen utilitaristische bezoekers de aanwezigheid van filialen meer dan hedonistische bezoekers. Dit uit zich bijvoorbeeld in een langere bezoekduur en hogere bestedingen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen