Op weg naar een aantrekkelijke binnenstad? Een onderzoek naar de strategische keuze van projecten voor binnenstadsmanagement

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2005-01-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De aantrekkelijkheid van de binnenstad staat hoog op de agenda van veel steden. Binnenstadsmanagement, een structureel samenwerkingsverband tussen publieke en private partijen in de binnenstad, wil bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad middels concrete projecten. De aanleiding voor dit onderzoek is de gedachte van BRO, dat er een spanningsveld bestaat tussen de neiging tot het imiteren van succesvolle projecten uit andere binnensteden (het ‘kopieergedrag’) en de wens tot het formuleren van onderscheidende projecten om op te vallen bij de consument. De vraag die hierbij gesteld werd, is hoe het binnenstadsmanagement middels concrete projecten kan bijdragen aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is uiteengezet wat theoretisch gezien onder een aantrekkelijke binnenstad verstaan kan worden. Omdat de binnenstad binnen het binnenstadsmanagement opgevat wordt als een product, dat aangepast moet worden aan de wensen en eisen van verschillende gebruikers (citymarketinggedachte), is de vraag voor welke doelgroepen de binnenstad aantrekkelijk moet zijn, hier onlosmakelijk mee verbonden. In het theoretische gedeelte van het onderzoek worden hiertoe inzichten uit de geografische marketing, de beleveniseconomie en de sociologie met elkaar gecombineerd.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen