Boertige bedoelingen; Een onderzoek naar de werking van humor en de sociale en politieke implicaties ervan in enkele vroeg-achttiende-eeuwse teksten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-20
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit is een onderzoek naar de werking van humor en de sociale en politieke implicaties ervan in enkele vroeg-achttiende eeuwse teksten. Er is gekeken naar drie verschillende genres, de gefingeerde rarekiekvertoning, de komische kermisteksten en de paradoxale lofrede. Allereerst is er een brede sociale en politieke context geschetst. Vervolgens is er door middel van een close reading gekeken hoe de humor tot stand komt, en wat de sociale of politieke betekenis daarvan is.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation