De relatie tussen reflectie en transportatie als mechanismen voor narratieve impact in eudaimonische reclames.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Reflectie is in eerder onderzoek geïdentificeerd als kenmerkend proces in het verwerken van eudaimonisch entertainment. Tijdens het reflectieproces legt de kijker een verband tussen de verhaalwereld en de echte wereld. In de verwerking van entertainment in het algemeen, wordt transportatie verondersteld een belangrijk proces te zijn. In tegenstelling tot het reflecteren op de echte wereld, is bij transportatie juist sprake van het volledig opgaan in de verhaalwereld. Dit roept de vraag op of de reflectie die kenmerkend is voor de verwerking van eudaimonisch entertainment, samen kan gaan met de transportatie die kenmerkend is voor de verwerking van entertainment in het algemeen. Om meer inzicht te geven in de relatie tussen reflectie en transportatie als mechanismen voor narratieve impact in eudaimonische reclames, is een 2x2 tussen-proefpersoon experiment uitgevoerd onder 222 participanten. In drie eudaimonische reclames is reflectie gemanipuleerd door de kijker aan te spreken in de 2e of 3e persoonsvorm (aanspreekvorm) en transportatie door de reclame wel of niet af en toe vast te laten lopen (verstoring). Uit de resultaten blijkt dat reflectie en transportatie positief samenhangen: hoe meer de kijker reflecteert op zijn of haar eigen leven en de wereld om zich heen tijdens het consumeren van de eudaimonische reclame, hoe meer transportatie de kijker ervaart. Deze bevinding ondersteunt niet het idee dat bij transportatie sprake zou zijn van een volledige focus op de verhaalwereld. De manipulatie van reflectie is niet succesvol gebleken, waaruit blijkt dat reflectie en transportatie het effect van aanspreekvorm op de narratieve impact niet mediëren. Daarnaast medieert transportatie het effect van verstoring op de narratieve impact, maar speelt reflectie hier nagenoeg geen mediërende rol in. Mogelijk is er sprake van een gebrek aan eudaimonische motivatie wat de narratieve impact van reflectie in eudaimonische reclames beperkt.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren