Rapporteren over spiritualiteit in elektronische patiëntendossiers. Een verkenning van de behoeften van palliatieve zorgverleners aan rapportages over spiritualiteit

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-18
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Spiritualiteit is een belangrijk aspect van palliatieve zorg. Geestelijk verzorgers en andere zorgverleners zijn hiervoor gezamenlijk verantwoordelijk, maar interdisciplinaire samenwerking rondom spiritualiteit is niet vanzelfsprekend. Deze scriptie belicht een belangrijk onderdeel van deze samenwerking: het rapporteren door geestelijk verzorgers in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Onderzocht is wat andere zorgverleners door geestelijk verzorgers in het EPD gerapporteerd zouden willen zien met betrekking tot spiritualiteit, en waarom. Hierbij zijn drie dimensies van spiritualiteit onderscheiden: existentiële vragen, waarden en religie. Respondenten bleken over al deze dimensies meer te willen lezen dan er nu in het EPD staat. Ze willen informatie die beknopt, snel vindbaar en liefst direct in de patiëntenzorg toepasbaar is. Zij verschillen van mening over wélke informatie precies van belang is.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen