Logodesign door én voor consumenten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2019-06-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Een logo wordt door bedrijven vaak ingezet om een kernwaarde te communiceren naar consumenten. In eerder onderzoek werd echter gevonden dat potentiële stakeholders niet altijd in staat zijn om de juiste kernwaarde te herkennen in de logo’s van bedrijven. Om die reden is er in dit onderzoek onderzocht hoe potentiële stakeholders het type icoon, kleur en de merknaam inzetten in het logodesign om twee kernwaarden, innovatie en nostalgie, te communiceren. Daarnaast zijn deze resultaten vergeleken met hoe dezelfde elementen voorkwamen in bestaande logo’s van bedrijven. De onderzoeksvraag die hierbij centraal stond was ‘in hoeverre bestaat er een verband tussen enerzijds een kernwaarde van een bedrijf en anderzijds de keuze voor type icoon, kleur en aanwezigheid van de merknaam in een logo?’. Om dit te onderzoeken is er een vragenlijst ingevuld onder 69 Nederlanders tussen de achttien en vijfentwintig jaar oud. Aan de hand van deze vragenlijst hebben de respondenten twee logo’s mogen ontwerpen op basis van vragen over merknaam, type icoon, lettertype en kleur. Voor beide kernwaarden werd één logo ontworpen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de respondenten voor de kernwaarde innovatie vaker kozen voor een abstract icoon, de kleuren blauw en groen en merknaam afwezig. Voor de kernwaarde nostalgie werd vaker gekozen voor een figuratief icoon, de kleuren zwart en bruin en merknaam aanwezig. Daarnaast bleek er voor bestaande logo’s geen verband te bestaan tussen enerzijds de kernwaarden en anderzijds type icoon, kleur en merknaam. Logodesigners zouden deze resultaten kunnen gebruiken om logo’s te ontwerpen die de kernwaarde duidelijker zouden kunnen communiceren naar de consumenten. Echter zijn de resultaten van dit onderzoek niet direct maatschappelijk toepasbaar, doordat er een nieuwe onderzoeksmethode is gehanteerd. Er wordt aangeraden om eerst vervolgonderzoek te doen naar dit onderwerp.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren