Gevers in de media

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-03-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een artikel van Yoeri Albrecht (2004), die stelt dat er in Nederland sprake is van terughoudende particuliere gevers die schenken aan kunst en cultuur. Albrecht wijdt dit aan de calvinistische houding en pleit voor een systeem dat meer lijkt op de Amerikaanse geefcultuur. Albrecht ziet negatieve mediarepresentatie als één van de oorzaken van terughoudende gevers. In dit onderzoek wordt deze notie getoetst: worden particuliere gevers daadwerkelijk negatief gerepresenteerd in de Nederlandse media? Er worden drie casussen geanalyseerd: de mediarepresentatie van de Nederlandse geversfamilie Van der Vorm, de Amerikaanse geversfamilie Sackler en de Britse gever Barry Joule worden in een corpus van in totaal 35 artikelen geanalyseerd middels een kwalitatieve contentanalyse. Er wordt gekeken naar het taalgebruik, perspectief en mogelijke geefmotieven in twee groepen artikelen: één groep van 5-10 artikelen die over een specifieke gebeurtenis gaan waarbij de gevers in kwestie betrokken zijn en één groep van 5-10 artikelen die gepubliceerd zijn voordat deze gebeurtenis plaatsvond. De hoofdvraag die in dit onderzoek centraal staat is: Hoe worden particuliere gevers aan de culturele sector gerepresenteerd in Britse, Nederlandse en Amerikaanse media in de periode 2014-2022? Uiteindelijk is gebleken dat Nederlandse media anonimiteit van de familie Van der Vorm en psychologische geefmotieven benadrukken, Britse media zijn genuanceerd en geven weinig inzicht in Barry Joule als persoon, vooral zijn vriendschap met Francis Bacon wordt benadrukt en Amerikaanse artikelen zijn zogezegd overdreven: in artikelen met een positieve strekking wordt de geversfamilie Sackler op een uitermate positieve, persoonlijke en altruïstische manier omschreven. Andersom worden zij afstandelijk, negatief en reputatiegericht gerepresenteerd in de artikelen waarin het om een negatieve gebeurtenis draait. Trefwoorden: mecenaat, mediarepresentatie, contentanalyse, particuliere gevers, culturele sector.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren