Taalintensiverende middelen in onlinereacties bij opiniestukken van mannen en vrouwen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2019-07-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken of er op vrouwelijke en mannelijke opiniemakers in onlinereacties anders wordt gereageerd. Dit is gedaan naar aanleiding van de volgende onderzoeksvraag: Wat is het verschil in onlinereacties op een standpunt van een man en een vrouw uitgedrukt in sentiment en taalintensiverende middelen? Een corpusonderzoek is uitgevoerd om deze vraag te kunnen beantwoorden. In dit onderzoek zijn driehonderd onlinereacties verzameld uit verschillende onlinebronnen, zoals Facebook.com en bnnvara.nl. Deze reacties zijn vervolgens gecodeerd op basis van sentiment (positief of negatief) en soort taalintensiveerder (woordsoort, stijlfiguren of typografie). Ook is de hoeveelheid taalintensiveerders per reactie per honderd woorden berekend. Na statistische toetsing bleken geen verschillen te bestaan in onlinereacties op mannelijke en vrouwelijke opiniemakers. Er werd niet vaker negatief of positief op vrouwen gereageerd dan op mannen en vice versa. Er werden ook niet significant meer taalintensiveerders gebruikt bij een reactie op een vrouwelijke opiniemaker dan bij een mannelijke opiniemaker en vice versa. Daarnaast werden er zowel bij negatieve als positieve reacties geen verschil gevonden tussen mannelijke en vrouwelijke opiniemakers, wat betreft het aantal gebruikte taalintensiveerders per reactie per honderd woorden. Als laatste werd er geen bepaalde soort taalintensiveerder significant meer werd gebruikt bij een mannelijke opiniemaker dan een vrouwelijke opiniemaker en vice versa. Vervolgonderzoek is noodzakelijk om de verschillende bejegening van mannen en vrouwen in onlinereacties verder uit te diepen. In dit onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor dusdanig vervolgonderzoek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren