Energieverbruik in de gemeentelijke gebouwde omgeving : Welke invloed hebben gemeenten?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De hoofdvraag waarop deze studie antwoord geeft is als volgt: Hoe kan een gemeente, binnen de niet-industriële, bestaande urbane gebouwde omgeving van haar grondgebied, meer grip krijgen op de reducering van het totale fossiele energieverbruik, door te kijken naar de energie efficiëntie, de energie-import en decentrale duurzame energie-opwekking en gebruik? Aan de hand van vijf deelvragen kom ik tot een antwoord op de centrale vraag. Allereerst is onderzocht hoe de energie-efficiëntie van gemeenten gemeten kan worden. Uit de documentanalyse naar energie-efficiëntie blijkt dat er drie belangrijke indicatoren / instrumenten van duurzame ontwikkeling te onderscheiden zijn, waarop energie-efficiëntie te meten is, namelijk: 1. de ecologische voetafdruk 2. rijkssubsidies in de vorm van de SLOK-prestatiekaart 3. certificaten zoals het energielabel
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen