De invloed van het tonen van de spreker met een accent op het maken van morele beslissingen in realistische en onrealistische dilemma’s.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2023-02-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Recent onderzoek heeft het Foreign Accent Effect aangetoond (Foucart & Brouwer, 2021). Dit houdt in dat mensen meer utilitaristische beslissingen maken wanneer zij iemand in hun moedertaal horen spreken met een buitenlands accent dan zonder accent. Het doel van het huidige onderzoek is om te testen of het Foreign Accent Effect beïnvloed wordt door (1) het wel of niet tonen van de spreker en (2) gebruik te maken van realistische dilemma’s. Dit zijn beide componenten die van invloed zijn op de psychologische afstand tussen spreker en luisteraar. Moedertaalsprekers van het Nederlands werden gepresenteerd met zowel realistische als onrealistische dilemma’s uitgesproken door een moedertaalspreker van het Nederlands of een Turks-Nederlandse spreker met een Turkse accent. De sprekers werden via audiofragmenten of video’s gepresenteerd. Na het beluisteren van elk dilemma moesten de participanten aangeven of zij wel (utilitaristisch) of niet (deontologisch) instemden met de voorgelegde actie. De resultaten lieten zien dat het Foreign Accent Effect niet afhankelijk was van het accent en de spreker. Er werd wel een significant effect gevonden voor het type dilemma; meer utilitaristische beslissingen werden gemaakt voor realistische dilemma’s dan voor onrealistische dilemma’s. Het onderzoek kende echter enkele algemene limitaties, zoals de kleine steekproefomvang en de onevenredige verdeling van participanten tussen de audio- en videoconditie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren